Pierwszy właściciel, kupiony i serwisowany w autoryzowanym salonie Subaru wszystkie dokumenty do wglądu. WYPOSAŻENIE aluminiowe pedały blokady przed dziećmi w tylnych drzwiach kontrolka obrotów, przy których nalez y zmienić bieg ust. Umoż liwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych słu b w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy. Czasteczki te sa natryskiwane za pomoca substancji klejacej odpornej na usuwanie o trwałości określanej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.
Ogłoszenie


Comments are closed.