TDCI 110 KM NAJBOGATSZA WER SJA Z PEŁN Ą OPCJĄ WYPOSAŻENIA S przedam świeżo sprowadzonego Forda Focusa w topowej wersji Titanium X. Auto jest w idealnym stanie technicznym i w i zualnym , bardzo czyste i zadbane. TDCI jest dynamiczny i bar dzo eko nomiczny, średnie spalanie w trasie 4,8 , w mieście 5,6 litra na 100 km. Auto posiada pakie t dla niepal ącyc h i nigdy nie było w nim palone. Focus jest w pełn ej opcj i wyposaż e n ia , p osiada m iędzy innymi półsk órzaną tapicerkę w bardzo dobrym stanie , dużą kolorową nawigację z mapą Polski i Europy , duży komputer pokładowy w języku polskim, ly bixenonowe, bluetooth itd. Auto jest oczywiście bezwypad kow e , pos iada wszystkie szyby oryginalne, łącznie z przednią.
Ogłoszenie


Comments are closed.


obrączki Lublin
Luksusowe Mieszkania Przy Parku